Ny internet shop?

Er du på jagt efter en internet shop, hvor du kan tilbyde dine produkter til alle brugere på det store internet, så vil vi gerne hjælpe dig i gang.

Mængden af folk der handler online stiger år for år, og mulighederne for at få lavet en internet shop er mange og priserne er vidt forskellige.

Derfor har vi lavet en standard løsning, som for mange vil være nok til at komme i gang med at sælge i en shop på internettet.

Vi laver alle vores shop løsninger i Magento, som er en Open Source system til e-handel. Det er meget populært og skalerbart, men derfor behøver det ikke være dyrt.

Så hvis du ønsker at komme hurtigt i gang, så er der kun tilbage at sige: Start webshop.

Fortæl os om dine ønsker

Ønsker du at tale med os, så er du altid velkommen til at kontakte os, hvad end du ønsker at aflevere en specifikation eller at drøfte en idé med os.