Hvordan laver man brugertests?

Store eller små analyser

Det kan være store omfattende analyser, som omfatter mange personer, eller mindre med et mere beskedent antal deltagere. Fælles for begge er dog at øvelsen går ud på at iagttage og registrere deltagernes adfærd i en række givne situationer.

Test din bestående installation

I praksis vil man i mange tilfælde gennemføre en brugertest på en hjemmeside eller shop, som er i drift. Her vil man så typisk stille deltagerne 4-5 konkrete opgaver. Det kan være et spørgsmål om at finde en bestemt oplysning, at gennemføre et køb af en bestemt vare, eller måske simpelthen at finde sidens nyhedsarkiv.

Undervejs iagttager man deltagernes reaktioner, og lytter til hvad de siger om forløbet. Om de støder på "barrierer" undervejs, der f.eks. forhindrer dem i at gennemføre et køb i en webshop, om vejen ind til en given oplysning ikke er logisk i forhold til deres forventninger, eller om eks. kontaktbokse er placeret hensigtsmæssigt.

Test inden du starter

Brugertesten kan også gennemføres inden man har færdiggjort sit webdesign, her vil man i mange tilfælde kunne reducere udviklingsomkostningerne og fra starten få en højere succesrate.

Hvad der skal testes definerer vi i samarbejde med dig, og når testen er overstået, får du en rapport med vores konklusioner omkring forløbet, samt vores forslag til ændringer og forbedringer.

Man kan naturligvis også teste sine konkurrenters hjemmeside og bruge resultaterne som rettesnor for hvad der virker henholdsvis godt og mindre godt.